• Subsidie en financiering aanvragen

    Voor starten, innoveren, verduurzamen en internationaal ondernemen bestaan verschillende financiële regelingen. Zowel de EU als verschillende ministeries bieden hiervoor onder meer subsidies, financieringen en garantstellingen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voert een groot aantal hiervan uit. Het indienen, het aanvragen van voorschotten tot en met de uitbetaling regelt u hier.

Subsidie en financiering aanvragen

Beschikbare subsidies

Bekijk welke subsidies u nu kunt aanvragen in de Subsidiewijzer op www.rvo.nl.

Verfijn op die pagina uw keuze en ontdek welke regeling of subsidie u kunt aanvragen.

Uitbetaalde EU-subsidies

In 2016 keerde de EU € 801 miljoen uit aan landbouw- en visserijsubsidies in Nederland. Wie kregen subsidies, en waarvoor?
De antwoorden vindt u in de databank Openbaarmaking Europese subsidiegegevens.

Controle op uitbetaling ELGF en ELFPO

Er is controle geweest op de in 2016 uitbetaalde Europese landbouwsubsidies. Daarbij zijn fouten geconstateerd. Wilt u hierover meer weten? Lees de pagina Geaggrereerde controleresultaten.