• Mijn aanvraag voor de Agenda Natuurinclusief

    Heeft u subsidie aangevraagd voor de Agenda Natuurinclusief? U kunt hier uw aanvraag beheren, een voortgangsrapportage versturen en wijzigingen doorgeven. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing.

Direct regelen