• Mijn aanvraag voor CEK23 voor gas- en elektriciteitsleveranciers

    Heeft u als gas- en elektriciteitsleverancier subsidie aangevraagd voor de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23)? Hier vraagt u elke maand voorschot aan en beheert u uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Daarnaast kunt u hier een intermediair machtigen.
    Deze regeling is gesloten. Wilt u nog aanvragen? Dat kan in specifieke situaties. We beoordelen of wij uw aanvraag nog in behandeling kunnen nemen.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor bij uw aanvraag bij de hand?

Direct regelen