• Mijn aanvraag voor Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord

    Heeft u als gemeente of provincie een Specifieke uitkering Schone Lucht Akkoord (SpUk SLA) aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing. Deze termijn kan met 13 weken verlengd worden.