• Mijn aanvraag voor CDOKE

    Heeft u subsidie aangevraagd voor de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau eH3. Na uw aanvraag ontvangt u uiterlijk in mei 2023 bericht van ons of u in aanmerking komt.