• Mijn aanvraag voor de Specifieke uitkering ventilatie in scholen

    Heeft u een Specifieke uitkering ventilatie in scholen (SUVIS) aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.