• Mijn aanvraag voor SSEB Innovatie

    U vraagt hier subsidie aan voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Innovatie (SSEB Innovatie). Dit kan voor Project experimentele ontwikkeling en Haalbaarheidsstudie. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Ook geeft u hier wijzigingen door en vraagt u vaststelling aan.