• Mijn aanvraag voor SSEB Innovatie

    U vraagt hier subsidie aan voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel Innovatie (SSEB Innovatie). Dit kan voor een haalbaarheidsstudie. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Ook kunt u hier een penvoerder machtigen. Daarnaast geeft u hier voortgang en wijzigingen door en vraagt u vaststelling aan.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen bij de hand?

Direct regelen