MijnRVO.nl

  • Eurostars - subsidie internationale marktgerichte R&D

    Met Eurostars investeren mkb-bedrijven samen met partners in andere landen in het ontwikkelen van technologie voor nieuwe producten, processen of diensten. Heeft u een projectvoorstel ingediend bij Eurostars en is dat goedgekeurd? Dan vraagt u op deze pagina een nationale subsidie aan. Heeft u al subsidie bij ons aangevraagd? Op deze pagina vraagt u subsidievaststelling aan.

Aanvragen

Om in aanmerking te komen voor een nationale subsidie dient u eerst een voorstel in bij Eurostars in Brussel. Lees welke stappen u neemt voor het indienen van uw projectvoorstel.

Heeft Eurostars uw projectvoorstel positief beoordeeld? Vraag dan bij ons subsidie aan. De Staatscourant publiceert de indieningstermijn. Uw recht op Nederlandse Eurostars-subsidie vervalt als u geen aanvraag indient.

Voor het aanvragen van subsidie gebruikt u het Aanvraagformulier Eurostars onder Direct regelen op deze pagina.

Subsidiespelregels

Lees ook de subsidiespelregels.

Bij uw aanvraag horen de volgende bijlagen:

Na uw aanvraag

U krijgt mogelijk vragen over uw projectbegroting. Dit gebeurt meestal in de eerste 3 weken nadat u uw nationale aanvraag bij ons heeft ingediend. Ongeveer 5 weken later, maar maximaal 13 weken na indiening ontvangt u van ons antwoord op uw nationale subsidieaanvraag.

Vaststelling aanvragen

Naast de inhoudelijke afronding van het project via het Eurostars-secretariaat, moet u bij ons het project financieel afronden. U vraagt bij ons vaststelling van de subsidie aan. Het hulpmiddel voor het berekenen van de projectkosten en subsidie verschilt per periode. Het jaar waarin de subsidie is verleend vindt u in onze subsidieverleningsbrief.

U vraagt vaststelling aan met het formulier Aanvraag Vaststelling subsidie onder Direct regelen op deze pagina. Vergeet niet de juiste bijlagen mee te sturen.

Bijlagen bij vaststelling

Bij uw aanvraag voor subsidievaststelling kunt u een hulpmiddel gebruiken om projectkosten en subsidie te berekenen en een modeleindrapportage. Gebruik hiervoor de volgende documenten:

Bij uw aanvraag voor subsidievaststelling kunt u een hulpmiddel gebruiken om projectkosten en subsidie te berekenen en een modeleindrapportage. Gebruik hiervoor de volgende documenten:

Meer weten over Eurostars?

Lees welke doelstellingen Eurostars heeft en hoeveel subsidie u kunt krijgen.