• Mijn aanvraag voor Digital Europe

    Heeft u nationale cofinanciering aangevraagd? U kunt hier voortgang en wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen. Ga hiervoor naar Aanvraag beheren. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag krijgt u uiterlijk binnen 13 weken een beslissing.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw voortgang en vaststelling bij de hand?

Direct regelen