• Mijn aanvraag voor Nadeelcompensatie pelsdierhouderij

    Heeft u nadeelcompensatie aangevraagd voor een pelsdierhouderij? U kunt hier uw aanvraag beheren. Als ondernemer logt u in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Deze machtiging geldt ook als u een middel heeft met een hoger betrouwbaarheidsniveau. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 28 dagen een beslissing.