• Mijn aanvraag voor de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF)

    U vraagt hier subsidie aan voor de Regeling tegemoetkoming herplaatsing flexwoningen (RTHF). Staat u ingeschreven bij KVK? U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. In andere gevallen logt u in met DigiD of een RVO-account. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw aanvraag bij de hand?

Direct regelen