• Mijn aanvraag voor Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen

    U vraagt hier een Specifieke Uitkering Zero-Emissiebussen (SpUk-ZEbus) aan. Ook bekijkt en beheert u hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing.