• Mijn aanvraag voor Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie

    U vraagt hier als gemeente een Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie aan. Ook beheert u hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kan met 8 weken verlengd worden.