• Mijn aanvraag voor Specifieke uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht

    Heeft u als omgevingsdienst een Specifieke uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3.