• Mijn aanvraag voor Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO)

    U vraagt hier subsidie aan voor de Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO). Ook beheert u hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Wij nemen binnen 13 weken een besluit over uw aanvraag. Deze termijn kan één keer met hoogstens 13 weken worden verlengd.