• Mijn aanvraag voor Versneld natuurherstel 2021

    Heeft u subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van natuurherstelmaatregelen in een Natura 2000-gebied? U geeft hier uw voortgang of wijzigingen door. Wilt u uw aanvraag beheren of vaststelling aanvragen? Dan logt u in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw vaststelling bij de hand?

Direct regelen