• Mijn aanvraag voor GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken

    Heeft u subsidie aangevraagd voor GLB-projectsubsidie praktijkleernetwerken? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. U krijgt binnen 22 weken na sluitingsdatum van de subsidie een beslissing.