• Mijn aanvraag voor Specifieke uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed

    Heeft u een Specifieke uitkering Bedrijfsmatig Vastgoed aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing.