• Mijn aanvraag voor Subsidieregeling Strategische Belangrijke Onderzoeksprogramma's (SBO)

    Heeft u subsidie aangevraagd voor Strategische Belangrijke Onderzoeksprogramma's (SBO)? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Na uw aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een beslissing.