• Mijn aanvraag voor Eureka-Clusterprojecten

    Als er een nationale call open is, vraagt u hier subsidie aan voor een Eureka-clusterproject. Bent u een deelnemer in een samenwerkingsverband? Dan machtigt u een penvoerder om de aanvraag te doen. Ook kunt u hier voortgang en wijzigingen doorgeven en vaststelling aanvragen. Na uw subsidieaanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing. Ook na uw vaststellingsaanvraag ontvangt u binnen 13 weken een beslissing van ons.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor vaststelling van ITEA4-projecten bij de hand?

Heeft u alle bijlagen voor vaststelling van Xecs-projecten bij de hand?

Direct regelen