• Mijn aanvraag voor Impulsaanpak Winkelgebieden

    Heeft u een specifieke uitkering aangevraagd voor Impulsaanpak Winkelgebieden? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken een besluit.