• Mijn aanvraag voor de Regeling huisvesting aandachtsgroepen

    Heeft u een specifieke uitkering Regeling huisvesting aandachtsgroepen (RHA) aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO-diensten op niveau eH3. De minister besluit binnen 8 weken of u de uitkering krijgt. Verlenging met nog eens 8 weken is mogelijk.