• Mijn aanvraag voor Geïntegreerde gewasbescherming

    Heeft u de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Ook geeft u hier de voortgang van uw innovatieproject door. U hoort binnen 8 weken na uw aanvraag of u subsidie krijgt.

Direct regelen