• Mijn aanvraag voor CEK23 voor warmteleveranciers

    Heeft u als warmteleverancier subsidie aangevraagd voor de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23)? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Daarnaast kunt u hier een intermediair machtigen.

Direct regelen