• Mijn aanvraag voor CEK23 voor warmteleveranciers

    Heeft u als warmteleverancier subsidie aangevraagd voor de Subsidieregeling bekostiging plafond energietarieven kleinverbruikers 2023 (CEK23)? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Daarnaast kunt u hier een intermediair machtigen.

    Deze regeling is gesloten. Wilt u nog aanvragen? Dat kan in specifieke situaties. We beoordelen of wij uw aanvraag nog in behandeling kunnen nemen.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor bij uw aanvraag bij de hand?

Direct regelen