• Mijn aanvraag voor Europees Defensie Fonds

    U vraagt hier nationale subsidie aan voor het Europees Defensie Fonds (EDF) en cofinanciering door het ministerie van Defensie voor EDF. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Als u aanvraagt voor module A, krijgt u na uw aanvraag binnen 8 weken een beslissing. Vraagt u aan voor module B? Dan ontvangt u de beslissing ook binnen 8 weken, maar altijd uiterlijk 21 november 2023. Vraagt u cofinanciering door het ministerie van Defensie voor EDF aan? Uiterlijk 8 november 2023 17:00 uur krijgt u van het ministerie van Defensie de definitieve besluiten.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw aanvraag bij de hand?

Direct regelen