• Mijn aanvraag voor Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)

    U vraagt hier subsidie aan voor Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS). U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. U kunt hier ook een intermediair machtigen om uw aanvraag te doen. Daarnaast geeft u hier voortgang en wijzigingen door en vraagt u vaststelling aan. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Dit kan met 8 weken worden verlengd.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen bij de hand?

Direct regelen