• Mijn aanvraag voor de Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen

    Heeft u subsidie voor verduurzaming van binnenvaartschepen aangevraagd? U geeft hier wijzigingen door en vraagt vaststelling aan. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

Direct regelen