• Mijn aanvraag voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen

    Heeft u een specifieke uitkering aangevraagd voor de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)? U kunt hier uw aanvraag beheren. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Deze termijn kan met maximaal 8 weken worden verlengd.