• Mijn aanvraag voor Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

    Heeft u de Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS) aangevraagd? U beheert hier uw aanvraag. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Na uw aanvraag krijgt u binnen 13 weken na sluiting van de tender een beschikking.