MijnRVO.nl

  • Gecombineerde opgave

    De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Met de opgave geeft u tussen 1 april en 15 mei gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraagt u uitbetaling aan van betalingsrechten en een aantal subsidies. Als glastuinder vult u in de opgave de emissieaangifte in. Verder geeft u wijzigingen door in gebruik van percelen. Op deze pagina dient u de Gecombineerde opgave digitaal in.

Eerst percelen bijwerken

Teelt u gewassen in de open grond? Werk dan eerst uw perceelsgegevens bij voordat u de Gecombineerde opgave invult. De registratie in Mijn percelen is de basis voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Het is daarom belangrijk dat uw perceelsregistratie op orde is.

U kunt het hele jaar door uw perceelsgegevens bijwerken. Dit doet u in Mijn percelen onder Direct regelen. Meer informatie over perceelsregistratie vindt u op de pagina Percelen registreren.

 

 

Wat u invult

Voor het onderdeel Landbouwtelling vult u verschillende gegevens in van uw bedrijf.

Gegevens inzien

U kunt de geregistreerde gegevens uit de Landbouwtelling bekijken in Mijn dossier (eerst inloggen). Daar vindt u de overzichten van 2012 en later. Gegevens van de jaren 1990 tot 2012 kunt u op papier bij ons opvragen. Voor gegevens van voor 1990 kunt u bij het LEI terecht.

Op het overzicht ziet u de gegevens zoals ze bij ons in het register zijn opgenomen. Het kan hierbij ook gaan om gecorrigeerde gegevens. Daarom kunnen deze afwijken van wat u op de Gecombineerde opgave heeft opgegeven.

Bescherming persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Meer informatie over het gebruik van uw gegevens is vastgelegd in het openbaar register Meldingen Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Wilt u gebruikmaken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden of van fosfaatdifferentiatie? Dit geeft u op in de Gecombineerde opgave. Als dit het geval is, geeft u per perceel de PAL- en Pw-waarde op.

Lees welke voorwaarden er zijn voor een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden.

Als glastuinder met verwarmde kassen vult u jaarlijks een emissieaangifte in, als tegenprestatie voor de verlaagde energiebelasting voor de glastuinbouw. Lees hierover meer op onze informatiepagina CO2-regeling voor de glastuinbouw.

Wat u aanvraagt

U vraagt in de Gecombineerde opgave uitbetaling aan van de volgende subsidies:

In de Gecombineerde opgave geeft u aan of u aanmerking wilt komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinaties of bloedonderzoek. Lees hierover meer op onze informatiepagina Diergezondheidsfonds.

Meer weten over de Gecombineerde opgave?

Lees in welke situaties u verplicht bent om de opgave te doen op de informatiepagina Gecombineerde opgave.