• Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)

    Heeft u subsidie aangevraagd voor de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv)? U beheert hier uw aanvraag. Wilt u persoonlijke ondersteuning van een zaakbegeleider? U kunt hier een aanvraag voor doen. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging RVO diensten op niveau 3. U krijgt onze beslissing zo snel mogelijk, maar uiterlijk 1 juni 2024.