• Mijn aanvraag voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)

    Heeft u subsidie aangevraagd voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22)? Dan laten we u weten of u nog aanvullende gegevens moet aanleveren. Als u die aanlevert, vraagt u ons om daarmee de definitieve subsidie vast te stellen (de vaststellingsaanvraag). U vraagt hier uw vaststelling aan. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 3 en machtiging en machtiging RVO diensten op niveau 3. Na uw vaststellingsaanvraag krijgt u binnen 13 weken een beslissing.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw vaststelling bij de hand?

Direct regelen