Dienst Regelingen, Ministerie van Economische Zaken

DR-Loket

www.drloket.nl is vervangen door mijn.rvo.nl

De informatie en dienstverlening van www.drloket.nl en Mijn dossier vindt u voortaan op ons nieuwe klantportaal: mijn.rvo.nl.

Dienst Regelingen (DR) en Agentschap NL zijn in 2014 gefuseerd en verdergegaan in de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Meer informatie:
Klantportaal vervangt drloket.nl en Mijn dossier
Dienst Regelingen en Agentschap NL gaan samen

 

Ga hier direct naar mijn.rvo.nl