• Invoer en uitvoer regelen

    Wilt u producten exporteren of importeren? Dan kan het zijn dat u daarvoor bijvoorbeeld toestemming nodig heeft, een melding moet doen of een certificaat moet aanvragen. Een groot aantal van deze aanvragen regelt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.