• Mijn rapportage voor de onderzoeksplicht energiebesparing

    U rapporteert hier voor de onderzoeksplicht energiebesparing. Als bevoegd gezag of omgevingsdienst kunt u hier rapportages ophalen. U logt dan in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. U kunt hier ook een intermediair machtigen om te rapporteren.

Sjablonen en hulpmiddelen

Heeft u alle sjablonen voor uw rapportage bij de hand?

Voor het aanmaken van de maatregelentabellen kunt u het Hulpbestand CSV-upload Onderzoeksplicht (xlsm) gebruiken. Voor hulp bij uw rapportage kunt u de Handleiding eLoket Onderzoeksplicht energiebesparing (pdf) gebruiken.

Direct regelen