• Mijn zienswijze op een ontwerpbesluit, voorgenomen besluit of Woo-verzoek

    U geeft hier uw zienswijze op een ontwerpbesluit, voorgenomen besluit of Woo-verzoek door. Als ondernemer logt u in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Bent u particulier? Dan logt u in met DigiD. Na het versturen kunt u uw gegevens op elk moment terugzien in Mijn dossier.