Aanvragen kan hier niet meer

U kunt toestemming aanvragen in het Omgevingsloket. Lees meer over onderzoek naar beschermde soorten.