MijnRVO.nl

  • Webservices

    Ondernemers die dieren houden, mest vervoeren, mest exporteren of gewaspercelen gebruiken, leveren gegevens bij ons aan. De gegevens worden in systemen opgeslagen, zowel bij de ondernemer als bij ons. Met zogenoemde webservices kunnen gegevens automatisch uitgewisseld worden. Softwareleveranciers kunnen het bedrijfsmanagementsysteem dat wordt gebruikt zo inrichten dat de verbinding en uitwisseling mogelijk is.

Alle informatie over dit onderwerp

Bent u softwareleverancier en ontwikkelt u software waarmee gebruikers vanuit het bedrijfsmanagementsysteem rechtstreeks gegevens kunnen uitwisselen met onze systemen? Op deze pagina vindt u specificaties, berichtenboeken en configuratiebestanden voor de verschillende webservices die bij ons mogelijk zijn. Voor een goede communicatie met onze webservices is het belangrijk dat de gebruikers van uw software deze up-to-date houden en dat ze actuele browsers gebruiken.

Analyseresultaten zuiveringsslib en compost

Producenten van zuiveringsslib en compost laten monsters nemen van het product en sturen deze monsters naar het laboratorium voor analyse. Het laboratorium dient vervolgens de analyseresultaten elektronisch bij ons in. Door een webservice te gebruiken kunnen gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend. Het gaat om gegevens over stikstoffen, fosfaten, gehalten droge stof en gegevens over zware metalen.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek VZC Analyseresultaten versie 1.5 (pdf) en in de Configuratiebestanden VZC Analyseberichten (zip).
De url die u nodig heeft in het systeem is: https://webapplicaties.agro.nl/lziws/loi.

Vooraf testen

Het is belangrijk dat u eerst test of de gegevens probleemloos worden ingediend, voordat u de webservice in gebruik gaat nemen. Voor deze test heeft u een test-url en een testaccount nodig. Het testaccount vraagt u aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan in de e-mail uw gegevens. Het webadres dat u voor de test kunt gebruiken is: https://webapplicaties-acc.agro.nl/lziws/loi.

Analyseresultaten dierlijke mest

Producenten van dierlijke mest laten monsters nemen van het product en sturen deze monsters naar het laboratorium voor analyse. Het laboratorium dient vervolgens de analyseresultaten elektronisch bij ons in via de Laboratorium Analyseresultaten Interface (LAI) Service.

Wijzigingen door onafhankelijke monstername

Vanaf 1 oktober 2017 mogen vaste mestmonsters bestaande uit dikke fractie alleen worden genomen door onafhankelijke monsternemers van een geaccrediteerde en erkende organisatie. Lees meer hierover op onze informatiepagina Onafhankelijke mostername.

Door deze nieuwe regeling zijn er nieuwe velden toegevoegd en velden gewijzigd in de LAI-interface. Een overzicht hiervan vindt u in het document Wijzigingen LAI-interface (pdf). In de periode van 1 augustus tot 1 oktober 2017 zijn de nieuwe velden in de interface nog leeg.

Specificaties

Specificaties voor de Laboratorium Analyseresultaten Interface (LAI) Service vindt u in het Berichtenboek LAI Services (pdf).

PKI-certificaat

Een laboratorium dat met zijn bedrijfsmanagementsysteem (BMS) gebruik wil maken van de LAI Service moet twee koppelingen realiseren, een productiekoppeling en een acceptatiekoppeling. Voor deze koppelingen heeft een laboratorium vanaf 1 augustus 2017 een Public Key Infrastructure (PKI)-certificaat nodig.

Het PKI-certificaat is een digitale ondertekening bij het versturen van gegevens en berichten. Het zorgt voor een betrouwbare berichtenuitwisseling tussen een laboratorium en RVO.nl. Hoe u het certificaat aanvraagt, installeert en koppelt leest u in de instructie Aanvragen en installeren PKI-certificaat (pdf).

Vervoersbewijs zuiveringsslib en compost

Bij het vervoer van zuiveringsslib of compost worden transportgegevens elektronisch bij ons ingediend. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek VZC Transport versie 1.7 (pdf) en in de Configuratiebestanden VZC Transportberichten (zip).
De url die u nodig heeft in het systeem is: https://webapplicaties.agro.nl/tziws/zci.

Vooraf testen

Het is belangrijk dat u eerst test of de gegevens probleemloos worden ingediend, voordat u de webservice in gebruik gaat nemen. Voor deze test heeft u een test-url en een testaccount nodig. Het testaccount vraagt u aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan in de e-mail uw gegevens. Het webadres dat u voor de test kunt gebruiken is: https://webapplicaties-acc.agro.nl/tziws/zci.

In uw testbericht noemt u een labcode en een analysenummer. Deze gegevens verwijzen naar analysegegevens die het laboratorium bij ons indient. Zijn de gegevens van het laboratorium nog niet bij ons binnen dan kunnen wij de transportgegevens die u indient niet registreren. U kunt voorafgaand aan het indienen van de gegevens contact zoeken met het laboratorium of de analyseresultaten al ingediend zijn.

Voorbeeld van geschikte analysegegevens:
Labcode: L201
Product: COM
Analysenummer: 09AC322D

Vervoersbewijs dierlijke mest

Bij het vervoer van dierlijke mest worden transportgegevens elektronisch bij ons ingediend. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek VDM (Vervoersbewijs Dierlijke Mest (pdf) en in de Configuratiebestanden VDM Transportberichten (zip).

De url die u nodig heeft in het systeem is: https://webapplicaties.agro.nl/vdiws/vdm.

Vooraf testen

Het is belangrijk dat u eerst test of de gegevens probleemloos worden ingediend, voordat u de webservice in gebruik gaat nemen. Voor deze test heeft u een test-url en een testaccount nodig. Het testaccount vraagt u aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan in de e-mail uw gegevens. Het webadres dat u voor de test kunt gebruiken is: https://webapplicaties-acc.agro.nl/vdiws/vdm.

Gegevens van transporten dierlijke mest kunnen door een gemachtigde opgehaald worden via een webservice.  

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek VDML mesttransport (pdf) en in de Configuratiebestanden VDML Transportberichten (zip).

De url die u nodig heeft in het systeem is: https://webapplicaties.agro.nl/mesttransport_extern.

Vooraf testen

Voor een test heeft u een testaccount nodig. Het testaccount vraagt u aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan in de e-mail uw gegevens. Het webadres dat u voor de test kunt gebruiken is: https://webapplicaties-acc.agro.nl/mesttransport_extern.

Identificatie en registratie van dieren (I&R)

Dierhouders houden gegevens over hun dieren bij in de I&R-registratie, zoals geboorte, afvoer, aanvoer, dierspecifieke gegevens enzovoort. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend. Bij I&R gaat het om runderen, schapen, geiten, varkens en paarden.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek I&R versie 2.5.7 (pdf) en in de WSDL-bestanden I&R (zip).

Centrale databank dieren

Hondenfokkerijen zijn verplicht binnen zeven weken na de geboorte pups te chippen en binnen 8 weken na de geboorte gegevens door te geven aan een databank. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem bij een databank worden ingediend.

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek Centrale Databank Dieren (zip).

e-CertNL mest

Exporteurs geven voor de export van dierlijke mest gegevens over het product, het transport en de bestemming door. Zij doen daarvoor exportmeldingen en vragen exportdocumenten en exportinspecties aan. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek CLIENT Export algemeen (pdf) en het Berichtenboek CLIENT Export berichtenstructuur (OpenOffice) of Berichtenboek CLIENT Export berichtenstructuur (Excel).

Vooraf testen

Het is belangrijk dat u eerst test of de gegevens probleemloos worden ingediend, voordat u de webservice in gebruik gaat nemen. Voor deze test heeft u een testaccount nodig. Het testaccount kunt u via e-mail aanvragen bij vwafabclientexpo@vwa.nl. Vermeld in de e-mail uw gegevens.

Voergegevens

Voerleveranciers voor staldieren en rundvee leveren bij ons gegevens aan over het afgeleverde voer. Door een webservice te gebruiken kunnen de gegevens rechtstreeks vanuit het bedrijfsmanagementsysteem worden ingediend.

Specificaties

Specificaties voor de webservice vindt u in het Berichtenboek Voergegevens versie 1.7 (pdf) en de Configuratiebestanden Voergegevens versie 1.4 (zip). Verder heeft u deze documenten nodig: Overzicht Staldieren, rundvee en overige graasdieren (pdf) en Controles en signaleringen (pdf).

Vooraf testen

Het is belangrijk dat u eerst test of de gegevens probleemloos worden ingediend, voordat u de webservice in gebruik gaat nemen. Voor deze test heeft u een testaccount nodig. Het testaccount vraagt u aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan in de e-mail uw gegevens.

Geo-webservices

Als softwareleverancier of ontwikkelaar van bedrijfsmanagementsystemen (BMS) voor agrarisch ondernemers kunt u gebruikmaken van een webservice. Hiermee kunt u uw BMS, of ander systeem, direct gegevens laten uitwisselen met ons perceelsregister.

Specificaties

Specificaties voor iedere webservice vindt u in het berichtenboek onder Geo-webservice EDI-Crop BS/ANLB.

Vooraf testen

Als u een Geo-webservice wilt gebruiken is het belangrijk dat eerst uw softwaresysteem bij ons bekend is en dat u test of de gegevens probleemloos worden ingediend.

Vraag een testaccount aan door contact met ons op te nemen. Doet u dat per e-mail, vermeld dan ook uw gegevens. U krijgt van ons de codes, het berichtenboek voor de testomgeving en een aantal testsituaties. Verloopt de test goed, dan ontvangt u de benodigde codes voor het daadwerkelijke gebruik van de Geo-webservice.

De specificaties voor deze webservices vindt u in het Berichtenboek EDI-Crop BS (pdf). Download de codelijsten (Excel) of de XSD-bestanden en voorbeeldbestanden (zip) voor EDI-Crop (request- en responseberichten).

De webservice EDI-Crop is in juli 2015 in productie genomen. Een berichtenboek kan op onderdelen wijzigen. Als dat zo is, vindt u hier de nieuwste versie. Uiteraard informeren we de bij ons bekende bedrijven die hierop aansluiten over een wijziging.