• Mijn aanvraag voor het Volkshuisvestingsfonds

    U vraagt hier als gemeente een Specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting (Volkshuisvestingsfonds) aan. Ook kunt u hier uw aanvraag bekijken in Mijn dossier onder Documenten. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+. Deze machtiging geldt ook als u een middel heeft met een hoger betrouwbaarheidsniveau.

Bijlagen

Heeft u alle bijlagen voor uw aanvraag bij de hand?

Direct regelen