MijnRVO.nl

 • Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017

  Heeft u zich aangesloten bij een erkende kwaliteitsregeling voor de productie van kalfsvlees? Dan kunt u subsidie krijgen voor de kosten die samenhangen met de certificering voor deze kwaliteitsregeling. Deze subsidie is bedoeld om de kalversector een stimulans te geven door de deelname aan vrijwillige kwaliteitssystemen te subsidiëren. Vitaal Kalf van de Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) is in 2017 als enige kwaliteitsregeling erkend. Op deze pagina vraagt u subsidie bij ons aan. Aanvragen kan vanaf 1 maart tot en met 30 april 2017 via Direct regelen.

Voorwaarden voor deze subsidie

Voor deze subsidie gelden de volgende voorwaarden:

 • U bent een actieve landbouwer die kalveren houdt voor de vleesproductie. U wordt gezien als een actieve landbouwer als u bent ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel met een landbouwactiviteit. De SBI-code van die activiteit begint met 011, 012, 013, 014, 015 of 016.
 • U heeft zich voor de eerste keer aangemeld als deelnemer aan een kwaliteitsregeling voor de kalversector die door het ministerie van Economische Zaken is erkend.
 • U ontvangt geen andere overheidssubsidie voor dezelfde activiteit.
 • U heeft nog geen 5 jaar subsidie ontvangen voor dezelfde subsidiabele activiteit.
 • Bij een betalingsaanvraag beschikt u over een certificaat waaruit blijkt dat u aan de voorwaarden van de kwaliteitsregeling voldoet.

Aanvragen

U vraagt de subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017 aan vanaf 1 maart 2017 via Direct regelen op deze pagina. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk op 30 april bij ons binnen is.

U krijgt maximaal 5 jaar subsidie voor de kosten voor deelname aan een erkende kwaliteitsregeling. Ook voor 2018 en 2019 staan openstellingen gepland. De kosten worden dan voor maximaal 4 respectievelijk maximaal 3 jaren gesubsidieerd.

Alleen volledige aanvragen

Alleen volledige aanvragen komen in aanmerking voor subsidie. Na de sluitingsdatum kunt u geen aanvullingen of wijzigingen meer doorgeven die van invloed zijn op de beoordeling of rangschikking van uw aanvraag.

Deze subsidie is een tenderregeling. Dit houdt u dat alle aanvragen die op tijd zijn ingediend met elkaar concurreren voor het beschikbare budget van € 30 miljoen. Dit is per deelnamejaar € 6 miljoen. De ingediende projecten worden gerangschikt op basis van selectiecriteria.

Machtigen

U kunt iemand anders machtigen deze subsidie voor u aan te vragen, bijvoorbeeld een accountant of adviseur. Dit doet u in Mijn dossier (eerst inloggen).

Na uw aanvraag

Beslissing

Na afloop van de aanvraagperiode worden alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen gerangschikt. U ontvangt uiterlijk 22 weken na het einde van de openstellingstermijn een schriftelijke beslissing op uw aanvraag.

Aanvraag betaling

U krijgt jaarlijks de subsidiabele kosten tot een maximum van € 3.000 vergoed. U dient hiervoor 1 keer per jaar een betalingsaanvraag in. U stuurt de volgende bijlagen mee:

 • het certificaat dat bewijst dat u deelneemt aan een kwaliteitsregeling en voldoet aan de vereisten van die kwaliteitsregel
 • een kopie van de factuur waaruit de hoogte van de subsidiabele kosten blijkt
 • een bewijsstuk waaruit de betaling van de subsidiabele kosten blijkt

Meer weten over Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017?

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn en welke kosten niet? Of wilt u meer informatie over deze subsidie? Ga naar de informatiepagina Subsidie deelname erkende kwaliteitsregeling kalversector 2017.

Direct regelen

EU-logo

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.