MijnRVO.nl

 • SBIR innovatie in opdracht

  Met SBIR daagt de overheid ondernemers uit om maatschappelijke problemen op te lossen met innovatieve producten en diensten. SBIR staat voor Small Business Innovation Research. Niet alleen kleinere bedrijven, maar ook grotere bedrijven kunnen hier inmiddels aan deelnemen. Het is een competitie. Ondernemingen met de beste offertes krijgen een opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek. De ondernemingen met de meest kansrijke haalbaarheidsonderzoeken mogen hun product verder ontwikkelen. Op deze pagina dient u offertes in en leest u hoe u rapportages maakt.

Voorwaarden voor SBIR

Alle voorwaarden van een specifieke SBIR staat in de documenten die bij die uitdaging horen:

 • Het vraag- en antwoorddocument. Hierin staan de geanonimiseerde vragen die zijn gesteld over de SBIR-uitdaging en de antwoorden hierop.
 • De oproep. Deze beschrijft de inhoudelijke kant van een specifieke SBIR-uitdaging en eventueel aanpassingen van de procedure zoals beschreven in de handleiding.
 • De handleiding. Het voorliggende document dat de procedurele kant van SBIR beschrijft. De in de oproep genoemde versie van de handleiding is van toepassing.
 • De formats, modellen, formulieren en de SBIR-overeenkomst waarnaar in deze handleiding wordt verwezen.

Openstaande oproepen en het vraag- en antwoorddocument vindt u op de informatiepagina SBIR innovatie in opdracht.

Meer voorwaarden over de procedure vindt u in de SBIR-handleiding voor ondernemers (pdf).

Offerte indienen

U tekent als bedrijf in op een SBIR-oproep. Tijdens de oproepperiode stelt u een offerte op voor de SBIR waaraan u wilt deelnemen. Het traject kent verschillende fasen waarin u bepaalde stappen moet nemen. Voor beide fases moet u offertes indienen.

Een offerte bestaat uit:

 • een ingevuld SBIR-formulier
 • een projectplan
 • een begroting
 • een businessplan voor fase 2

Werkt u met een intermediair die voor u een voorstel indient, dan stuurt u ook een machtiging van u aan de intermediair mee.

Fase 1: Haalbaarheidsonderzoek naar innovatie

U dient een offerte in voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

U stuurt het formulier met de bijlagen naar: sbir@rvo.nl.

Fase 2: Ontwikkeling van de innovatie

U dient een offerte in voor het ontwikkelen van de innovatie. De offerte bevat de volgende onderdelen:

U stuurt het formulier met de bijlagen naar: sbir@rvo.nl.

Instructie indienen offerte

Lees de instructie over het indienen van een offerte in een van de volgende documenten:

*Deze vindt u bij de algemene informatie van de verschillende SBIR-tenders.

Na uw offerte

Na indienen van uw offerte stuurt RVO.nl binnen 10 dagen een ontvangstbevestiging per mail. Uitslag over de beoordeling van fase-1-voorstellen volgt doorgaans binnen 8 weken na sluiting van de SBIR. Iedere SBIR heeft een eigen beoordelingscommissie die de offertes beoordeelt op de volgende criteria:

 • impact op het maatschappelijke probleem
 • technische haalbaarheid
 • economisch perspectief

De beoordelingscommissie rangschikt alle projecten. De best beoordeelde projecten krijgen een opdracht.

Rapportages indienen

Voor beide SBIR-fases dient u een rapportage in.

Fase 1: Rapportage

Als de opdracht u wordt gegund, voert u het haalbaarheidsonderzoek uit. Aan het eind dient u een rapport in waarin u de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek beschrijft en de conclusies die hieruit komen voor een vervolgtraject.

U stelt het rapport op volgens het Format SBIR eindrapport fase 1 (pdf).

Fase 2: Eindrapport en demonstratie

Voor fase 2 gaan alle haalbare idee├źn uit fase 1 opnieuw de competitie aan. De beoordelingscommissie adviseert ook in deze fase de opdrachtgever, die vervolgens besluit welke projecten een opdracht krijgen voor fase 2: het ontwikkelen van de innovatie.

Aan het eind van SBIR-fase 2 levert u het volgende op:

 • een eindrapportage
 • een demonstratie van een getest product, dienst of proces

Gebruik voor de eindrapportage het Format SBIR eindrapport fase 2 (pdf).

Op aanvraag stelt u de volgende (achterliggende) documentatie beschikbaar om in te zien:

 • een (technische) specificatie van het product of een beschrijving van de dienst
 • een testprotocol
 • een productieplan (plan voor de uitvoering van de dienst)
 • technische documentatie
 • het geactualiseerde businessplan

Meer weten over SBIR innovatie in opdracht?

Lees hoe SBIR werkt, welke fasen u doorloopt voor uw project en welke projecten wij hebben goedgekeurd op de informatiepagina SBIR innovatie in opdracht.

Formulieren downloaden

Aanbieding SBIR-offerte (pdf)