De privacy van uw gegevens

Wanneer u gegevens via ons klantportaal achterlaat, bijvoorbeeld in formulieren of in Mijn dossier, dan wilt u graag dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. We leggen hier uit hoe wij ervoor zorgen dat de privacy van uw gegevens is gewaarborgd.

In Nederland hebben we de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), die helpt om de privacy van burgers te beschermen. Wij houden ons aan de voorwaarden uit het Wbp. We gebruiken de persoonlijke gegevens, die u op ons portaal achterlaat, alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Het College bescherming persoonsgegevens is toezichthouder op de bescherming van persoonsgegevens. U kunt meer informatie over de Wbp en het College vinden op www.overheid.nl

Persoonsgegevens en persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot uw persoon. Bijvoorbeeld uw naam, huisadres of uw e-mailadres. Maar ook uw bankrekeningnummer valt hieronder. Persoonsgegevens bewaren wij in een centraal register.

Persoonlijke gegevens zijn gegevens die aan u of aan uw bedrijf zijn gerelateerd. Bijvoorbeeld de gegevens die u invult bij een subsidieaanvraag of de aanvraag voor een ontheffing. Persoonlijke gegevens bewaren wij in uw persoonlijke dossier.

Zowel persoonsgegevens als persoonlijke gegevens kunt u inzien via Mijn dossier. Hiervoor moet u eerst inloggen op ons klantportaal.

Gebruik van persoonsgegevens en persoonlijke gegevens

We gebruiken uw persoonsgegevens om u te identificeren. Alleen medewerkers van het Ministerie van Economische Zaken hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Zij hebben deze gegevens nodig voor de afhandeling van uw aanvragen en meldingen of de handhaving. Uw persoonsgegevens verstrekken wij in niet aan derden. Soms vragen wij in opdracht van derden informatie van u op. Deze informatie verstrekken wij alleen aan de opdrachtgever. U krijgt hier informatie over op de plek waar dit van toepassing is, bijvoorbeeld bij het indienen van een aanvraag.

Gebruik van bezoekersgegevens op ons portaal

Als u via ons klantportaal inlogt, dan registreren wij het verbruik. Bijvoorbeeld uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, uw browser, het tijdstip en de duur van uw bezoek. Wij gebruiken deze gegevens om u een correcte en volledige dienstverlening aan te bieden. Nadat u ons portaal verlaat, worden deze gegevens verwijderd.

E-mail

Stuurt u ons via het klantportaal een e-mail, dan worden uw persoonsgegevens, het e-mailbericht en ons antwoord opgeslagen. Zo kunnen wij uw e-mail behandelen en in het archief bewaren zodat wij deze kunnen terugzoeken als dit nodig is.

Telefoon

Wanneer u met ons belt, dan maakt de medewerker die u aan de lijn krijgt een verslag van het gesprek. Uw persoonsgegevens en het gespreksverslag slaan wij op, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen en de informatie kunnen terugzoeken als dit nodig is.

Vragen of klachten

Meer informatie over het gebruik van uw gegevens is vastgelegd in het openbaar register Meldingen Wbp.

Heeft u vragen dan kunt u ons bellen of een e-mail versturen via het contactformulier.
Heeft u een klacht? Deze kunt u indienen via het digitale klachtenformulier.