MijnRVO.nl

 • Partners for International Business PIB

  Partners for International Business (PIB) richt zich op groepen bedrijven die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden. Kennisinstellingen kunnen deel uitmaken van dit cluster. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zet met PIB onder meer economische diplomatie in om handels- en investeringsbelemmeringen weg te nemen. Hierdoor kunnen ondernemers kansen verzilveren.

Over dit onderwerp

Op deze pagina leest u meer over hoe een verzoek tot een PIB te kunnen doen.

Lees meer over welke bedrijven in aanmerking komen voor deelname, achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden op onze informatiepagina Partners for International Business (PIB).

Voorwaarden voor samenwerking

Uw cluster moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Het cluster bestaat uit minimaal 5 in Nederland gevestigde bedrijven en/of kennisinstellingen.
 • Bedrijven tonen zichtbaar aan dat ze bereid zijn concrete activiteiten uit te voeren op eigen kosten en op welke wijze ze dit willen doen.
 • Op basis van de toetsingscriteria bedraagt de score ten minste 75 punten (max. aantal punten is 100).

Toetsingscriteria

RVO.nl toetst de business case in overleg met alle stakeholders. Hierbij wordt gekeken naar:

 • Of er sprake is van duidelijke marktkansen in de beoogde doelmarkt;
 • Of de markt die u wilt betreden een combinatie is van een topsector en een focusland;
 • Naar de kwaliteit en kwantiteit van een voldoende (inter-)nationaal trackrecord van het Nederlandse cluster van bedrijven (en kennisinstellingen);
 • De kennis, ervaring en competenties van de co√∂rdinator (dit is de door het Nederlandse cluster aangewezen co√∂rdinerende persoon of organisatie);
 • De toegevoegde waarde van het Nederlandse cluster ten opzichte van buitenlandse of lokale concurrentie;
 • De relevantie en meerwaarde van de betrokkenheid van de Nederlandse overheid (anders dan financiering);
 • De mate waarin de business case bijdraagt aan economische groei in Nederland;
 • De mate waarin het cluster uit mkb-bedrijven bestaat;
 • De waarborging van de langdurige positionering op de betreffende markt;
 • De mate waarin de economische activiteiten van het cluster aansluiten op de maatschappelijke uitdagingen, zoals vormgegeven in de Sustainable Development Goals (SDG's).


Topsectoren zijn gebieden waar het Nederlandse bedrijfsleven en onderzoekscentra wereldwijd in uitblinken. Informatie over de Topsectoren vindt u op de Topsectoren website. Een overzicht van focuslanden vindt u op de informatiepagina Landen PIB.

Aanvragen

Alvorens een verzoek te kunnen doen krijgt u bij ons een intakegesprek. Het Intakeformulier vindt u onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina.

Tijdens het intakegesprek heeft u de gelegenheid de business case nader toe te lichten. Wij zullen u tijdens het gesprek wijzen op onze toetsingscriteria en aan de hand daarvan eventuele verbeterpunten in de business case aangeven.

U dient vervolgens een business case in met het formulier Aanvraag Partners for International Business. Dit formulier vindt u onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina. Dit formulier stuurt u op naar pib@rvo.nl.

Na het aanleveren van een concept-business case kunt u een adviesgesprek aanvragen bij uw contactpersoon van RVO.nl. De definitieve business case wordt door ons beoordeeld aan de hand van toetsingscriteria en een puntensysteem. Na beoordeling nemen wij binnen 10 werkdagen contact met u op.

Na uw aanvraag

Als de business case is goedgekeurd gaan we over tot het opstellen van een convenant. U heeft vervolgens maximaal 3 maanden de tijd om een actieplan uit te werken. Binnen deze 3 maanden moeten de activiteiten binnen de PIB voldoende zijn uitgewerkt.

Het convenant en het actieplan bieden een raamwerk voor afspraken over het ontwikkelen van activiteiten zoals trainingen, congressen of uitwisselingen van managers of experts. De tekendatum van het convenant is de startdatum van de uitvoering van de PIB.