MijnRVO.nl

  • Ontheffing trekhondenverbod

    U mag een hond geen kar, slee, boot of een ander voorwerp laten trekken. Wilt u wel honden inzetten als trekkracht? Dan heeft u hiervoor meestal een ontheffing nodig. Deze vraagt u bij ons aan. Bij de aanvraag hoort ook een verklaring van de dierenarts. Op deze pagina kunt u de ontheffing aanvragen onder Direct regelen.

Voorwaarden

Een ontheffing voor het gebruik van een hond als trekkracht krijgt u alleen als u voldoet aan onder andere de volgende voorwaarden:

  • De hond heeft er zelf voordeel van en zijn gezondheid en welzijn wordt er niet door aangetast.
  • De hond moet gechipt zijn.

 

Hoe ontheffing aanvragen

Voor een ontheffing vult u een aanvraagformulier in en voor elke hond een dierenartsverklaring. De ontheffing is maximaal 1 jaar geldig.

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvragen indienen met het digitale formulier Aanvraag ontheffing verbod gebruik honden als trekkracht . Vul het formulier in, print het uit en stuur het naar ons op. Het adres vindt u op het formulier. U kunt dit formulier voor meerdere honden gebruiken. Beschrijf hoe vaak en voor welk doel u de hond(en) wilt inzetten als trekkracht, welk object de hond moet trekken en de omstandigheden waaronder dit gebeurt (bijvoorbeeld een beschrijving van het evenement, het terrein en de weersomstandigheid).

Dierenartsverklaring

Download hier per hond een blanco dierenartsverklaring (pdf). Neem deze verklaring, uw hond(en) en een foto van het voertuig dat de hond gaat trekken of eventueel het voertuig zelf mee naar de dierenarts. De dierenarts beoordeelt of uw hond geschikt is voor het werk als trekhond en vult de verklaring in.

Kosten

Het aanvragen van een ontheffing kost niets. De kosten voor het onderzoek door de dierenarts zijn wel voor uw rekening.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen uw aanvraag. Is uw aanvraag volledig, dan krijgt u binnen 8 weken een beslissing. Als u in aanmerking komt voor ontheffing, dan krijgt u de ontheffing thuisgestuurd. Deze ontheffing moet u altijd bij zich hebben als u de hond gebruikt als trekkracht.

Wij geven de ontheffing af op basis van het onderzoek van de dierenarts. Krijgt uw hond na dit onderzoek lichamelijke klachten? Dan moet de dierenarts de hond opnieuw onderzoeken en een nieuwe dierenartsverklaring afgeven. Wij beoordelen de nieuwe verklaring en kunnen dan besluiten om de ontheffing aan te passen of in te trekken.

Wat doen bij een ander voertuig of een andere hond

In de volgende gevallen moet u een nieuwe ontheffing aanvragen en een nieuwe dierenartsverklaring insturen:

  • Uw hond gaat ander voertuig trekken dan waarvoor u ontheffing heeft gekregen.
  • U gaat een andere hond als trekhond inzetten.
  • De ontheffing is verlopen en u wilt dezelfde hond voor dezelfde activiteit inzetten.

Meer weten over Ontheffing trekhondenverbod?

Lees meer over in welke gevallen u ontheffing kunt krijgen.