• Mijn aanvraag voor Ontheffing sanctie overheidsopdrachten- en concessies Rusland

    U vraagt hier een ontheffing aan voor sanctie overheidsopdrachten- en concessies. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2 + en machtiging RVO diensten op niveau 2 +. Ook kunt u hier een penvoerder machtigen. Na uw aanvraag krijgt u binnen 8 weken een beslissing.

Direct regelen

Bijlagen bij mijn aanvraag

U kunt deze bijlagen meesturen:

  • een toelichting op uw aanvraag
  • informatie over uw huidige contracten of nieuwe aanbestedingen die niet te vinden is op TenderNed
  • het machtigingsformulier voor de penvoerder

U kunt de bijlagen direct meesturen in het aanvraagformulier. Wilt u later nog een bijlage toevoegen?
Dit doet u met Digitaal post versturen.

Heeft u hulp nodig? Lees de handleiding op de website van PIANOo.