• Mijn wijziging voor flora- en fauna-activiteiten

    U kunt hier uw omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten of uw ontheffing onder de Wet natuurbescherming (Wnb) wijzigen. Dit kan ook als u deze heeft gekregen via een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.