• Mijn aanvraag voor flora- en fauna-activiteiten

    U kunt hier een wijziging voor uw omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteiten doorgeven. Dit kan ook via een Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (UOV). U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

    U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.