MijnRVO.nl

  • Investeringssubsidie duurzame energie ISDE vermelding apparatenlijst

    Bent u fabrikant, importeur of leverancier van een apparaat dat aan de (technische) eisen in de regeling voldoet, maar staat het nog niet op de apparatenlijst van de Investeringssubsidie ISDE? Geef dit aan ons door met een meldingsformulier. Deze vindt u onder Verzoek indienen. Als wij uw apparaat goedkeuren, plaatsen we het op de lijst.

Verzoek indienen

Met onderstaand formulier kunt u een verzoek doen om uw apparaat te laten plaatsen op de apparatenlijst van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Melden kan pas sinds de publicatie in de Staatscourant (17 december 2015) en meldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld. We kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen zodra de melding volledig is. U kunt dit formulier niet gebruiken om subsidie aan te vragen.

Meerdere apparaten melden

Wilt u vele tientallen apparaten melden? Neem dan contact op met RVO.nl. Wij bespreken dan de mogelijkheden.

Bijlagen meesturen

Bij uw verzoek horen de volgende bijlagen:

  • productkaart
  • technische specificaties
  • etiket

Een bijlage is maximaal 10 Mb en mag 1 van deze soorten zijn: .jpg, .png, .doc, .pdf en .odt.

Versturen per e-mail

E-mail het Verzoek vermelding en de bijlagen naar het mailadres in het Excel-formulier. Gebruik als onderwerp: Verzoek Vermelding Apparatenlijst ISDE.

Na uw verzoek

Heeft u uw verzoek ingestuurd? Dan krijgt u hiervan een ontvangstbevestiging. Binnen 8 weken laten we u per post weten of uw apparaat aan de apparatenlijst wordt toegevoegd. We streven ernaar om uw verzoek sneller te verwerken. Meldingen worden op volgorde van binnenkomst afgehandeld.

Meldcode apparaat

Wordt uw apparaat toegevoegd? Dan ontvangt u een meldcode voor uw apparaat. Deze meldcode vindt u ook terug in de apparatenlijst.

Voortdurend bijgewerkt

De huidige lijsten zijn de apparaten die op dit moment zijn beoordeeld door RVO.nl en aan de eisen van de regeling voldoen. Deze lijsten worden continu bijgewerkt.

Wet- en regelgeving

Heeft u meer informatie nodig om na te gaan of een apparaat voldoet aan de (technische) eisen voor de Investeringssubsidie duurzame energie? Raadpleeg dan de onderstaande documentatie en verordeningen.

Publicatie Staatscourant

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 14 december 2015, nr. WJZ/15172584, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies in verband met de invoering van investeringssubsidies voor kleine installaties voor duurzame energieproductie

Etiket, productkaart en technische documentatie

Productkaart; als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 811/2013 of in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, van Verordening (EU) nr. 812/2013.

Technische documentatie

Technische documentatie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr. 811/2013 of artikel 3, eerste lid, onderdeel c, en bijlage V van Verordening (EU) nr 812/2013.

Verordeningen

Verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van ruimteverwarmingstoestellen, combinatieverwarmingstoestellen, pakketten van ruimteverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties en pakketten van combinatieverwarmingstoestellen, temperatuurregelaars en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie van 18 februari 2013 ter aanvulling van Richtlijn 2010 van het Europees Parlement en de Raad wat de energie-etikettering van verwarmingstoestellen, warmwatertanks en pakketten van verwarmingstoestellen en zonne-energie-installaties betreft.

Verordening (EU) 2015/1185 van de Commissie tot uitvoering van Richtlijn 2009/125/EG van het Europees Parlement en de Raad wat eisen inzake ecologisch ontwerp betreft voor toestellen voor lokale ruimteverwarming die vaste brandstoffen gebruiken van 24 april 2015.

Meer weten over de Investeringssubsidie duurzame energie?

De apparatenlijst en de voorwaarden waaraan apparaten moeten voldoen vindt u op onze informatiepagina Investeringssubsidie Duurzame Energie.