• Mijn aanvraag voor bomen en struiken herbeplanten

    U kunt hier een wijziging voor uw maatwerkvoorschrift doorgeven. U heeft deze aangevraagd omdat u niet binnen 3 jaar bomen en/of struiken kunt herbeplanten op de plek waar gekapt is. En omdat u niet kunt herbeplanten volgens de regels van de Omgevingswet. U logt in met minimaal eHerkenning niveau 2+ en machtiging RVO diensten op niveau 2+.

    U doet een kapmelding of vraagt een maatwerkvoorschrift aan via het Omgevingsloket.

Direct regelen