MijnRVO.nl

 • Derogatie

  Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, kunnen met een hogere gebruiksnorm voor stikstof uit graasdierenmest rekenen als ze voldoen aan alle voorwaarden. Nederland heeft voor de jaren 2014 tot en met 2017 opnieuw derogatie gekregen. U mag op landbouwgrond 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar gebruiken. Dit mag u verhogen naar 250 of 230 kilogram als u voldoet aan de voorwaarden voor derogatie. De voorwaarden vindt u op deze pagina. Aanmelden is niet meer mogelijk.

Aanmelden

U kunt uw bedrijf van 1 januari tot en met 31 januari aanmelden via Direct regelen op deze pagina.

Bij de aanmelding is het niet nodig om de oppervlakte landbouwgrond in te vullen. Dit doet u al bij de Gecombineerde opgave. Wij gebruiken de geregistreerde oppervlakte op 15 mei naar aanleiding van uw Gecombineerde opgave voor de berekening van het tarief.

Heeft u nog geen opgave Aanvullende gegevens gedaan? Doe dan de opgave ook voor 1 februari via Direct regelen op de pagina Aanvullende gegevens agrarisch ondernemer.

Status van uw aanmelding

Nadat u zich heeft aangemeld is de status van uw aanmelding Aanvraag voorlopig geregistreerd. Nadat wij de betaling van uw rekening hebben afgeschreven, registreren wij uw bedrijf als derogatiebedrijf en is de status van uw aanmelding Aanvraag geregistreerd. De betaling schrijven wij in het vierde kwartaal van uw rekening af. De status bekijkt u via Direct regelen op deze pagina.

Afmelden

U kunt uw bedrijf het hele jaar door afmelden voor derogatie via Direct regelen op deze pagina. Meldt u zich af, dan geldt weer de standaard gebruiksnorm van 170 kilogram stikstof uit dierlijke mest per hectare per jaar. Als u zich na 15 mei afmeldt, dan moet u wel betalen.

Voorwaarden voor derogatie

De voorwaarden voor derogatie zijn:

 • U meldt zich jaarlijks voor 1 februari aan.
 • U doet voor 1 februari opgave Aanvullende gegevens.
 • U betaalt het verschuldigde bedrag via een automatische incasso.
 • Van de totale oppervlakte landbouwgrond die u op 15 mei bij uw bedrijf in gebruik heeft, bestaat minimaal 80% uit grasland. Met grasland bedoelen we gras dat u teelt voor diervoeder. De percelen heeft u van 15 mei tot en met 15 september onafgebroken als grasland in gebruik. Als u grasland vernieuwt, mag u die percelen ook meetellen. Gras voor graszaad of graszoden, siergrassen en gras als vanggewas telt niet mee als grasland.
 • U zorgt ervoor dat uw landbouwgrond is bemonsterd en geanalyseerd op de fosfaattoestand en de waarde van het stikstofleverend vermogen.
 • U stelt voor 1 februari een bemestingsplan op. In de Toelichting bij Bemestingsplan (pdf) leest u hoe u dit doet. Een wijziging moet u binnen 7 dagen in het bemestingsplan opnemen. Het bemestingsplan bewaart u 5 jaar op uw bedrijf.
 • U gebruikt op uw bedrijf geen fosfaat uit kunstmest.
 • U mag voor percelen landbouwgrond die bestaan uit klei of veen rekenen met de norm van 250 kg stikstof uit graasdierenmest. Voor percelen die bestaan uit zand en löss en die liggen in de provincie Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant of Limburg geldt de norm van 230 kg. Voor percelen zand en löss in de rest van Nederland geldt de norm van 250 kg.
 • U stelt op verzoek gegevens beschikbaar voor monitoringsonderzoek en u werkt mee aan metingen van het grond- en oppervlaktewater.
 • U zorgt ervoor dat u de administratieve verplichtingen van de mestwetgeving nakomt.
 • U houdt zich aan de regels van de mestwetgeving zoals de gebruiksnormen, uitrijdregels, gebruik (bijvoorbeeld een vanggewas na maïs op zand- en lössgrond en de voorwaarden voor het mogen vernietigen van de graszode) en aan- en afvoer van meststoffen.

Meer weten over Derogatie?

Lees welke grond meetelt voor derogatie, hoe u kunt betalen en wat de tarieven zijn op onze informatiepagina Derogatie.

Direct regelen

Formulieren openen

Formulieren op mijn.rvo.nl openen in een nieuw venster. Opent een formulier niet als u erop klikt? Controleer dan of uw internet browser een pop-up blocker heeft en het openen van een nieuw venster tegenhoudt. Bekijk de instructievideo pop-up blocker of ga naar onze Helppagina.