MijnRVO.nl

  • Bomen herplanten

    Gaat u na een kapmelding bomen kappen? Dan bent u op basis van de Wet natuurbescherming verplicht om binnen 3 jaar bomen te herplanten. In bepaalde gevallen kunt u uitstel, ontheffing, vrijstelling of herbeplanten op een ander perceel aanvragen. Dit doet u in de meeste gevallen bij de provincie. Gaat het om werkzaamheden waarbij de regie op nationaal niveau verloopt, dan doet u uw aanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Denk aan hoofdwegen, landelijke spoorwegen, hoofdvaarwegen en het energie- en gastransportnetwerk.

Over dit onderwerp

Gaat uw aanvraag over werkzaamheden waarbij de regie op nationaal niveau verloopt? Op deze pagina leest u hoe u uitstel, ontheffing, vrijstelling of herbeplanting op een ander perceel bij ons aanvraagt.

Wilt u weten welke voorwaarden er zijn voor herbeplanting of ontheffing hiervan? Lees het op onze informatiepagina Bomen herplanten.

Uitstel aanvragen

We kunnen uitstel verlenen wanneer u niet binnen 3 jaar kunt herbeplanten, bijvoorbeeld als een project uitloopt. Uitstel is mogelijk als u het bos beheert volgens het principe van natuurlijke verjonging.

Heeft u uitstel of een ontheffing nodig? Gebruik dan het formulier Verzoek Ontheffing, uitstel of compensatie voor de kapmelding (pdf). U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina.

Herbeplanten op andere grond aanvragen

Levert herbeplanten op hetzelfde perceel problemen op? Dan kunt u een aanvraag doen voor herbeplanten op een ander perceel.

U vraagt dit bij ons aan met het formulier Verzoek Ontheffing, uitstel of compensatie voor de kapmelding (pdf). U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina. Voeg hierbij ook een topografische kaart met een schaal van 1:25.000 of groter. Geef daarop aan waar de percelen liggen en hoe groot ze zijn.

Weet u al, voordat u de bomen gaat kappen, dat u een verzoek voor herbeplanten op andere grond gaat doen? Stuur dan het formulier samen met het formulier voor de kapmelding op. De gemiddelde afhandeltermijn is ongeveer 8 weken. Lees hoe u een kapmelding doet.

Ontheffing aanvragen

Bij uitzondering verlenen we een ontheffing van de herbeplantingsplicht. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt, neem dan contact met ons op.

U vraagt ontheffing bij ons aan met het formulier Verzoek Ontheffing, uitstel of compensatie voor de kapmelding (pdf). U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina. Stuur een topografische kaart met een schaal van minimaal 1:25.000 mee. Geef hierop aan waar de percelen liggen en hoe groot ze zijn.

Vrijstelling aanvragen

Wilt u bos aanplanten voor de productie van hout? Dan kunt u een vrijstelling krijgen van de herbeplantingsplicht. U hoeft dan niet verplicht te herbeplanten als u de bomen gaat kappen.

U vraagt vrijstelling bij ons aan met het formulier Aanvraag Vrijstelling kapmelding en herplantplicht (pdf) . U vindt dit formulier ook onder Formulieren downloaden, rechts op deze pagina.

Na uw aanvraag voor vrijstelling

Heeft u vrijstelling van de herbeplantingsplicht aangevraagd omdat u een productiebos gaat aanplanten? Dan controleren wij of uw aanvraag volledig is. Als dit het geval is, krijgt u binnen één week een ontvangstbevestiging. Bij een onvolledige aanvraag laten we u weten welke informatie wij nog nodig hebben.

Vervolgens beoordelen wij uw aanvraag. Wij controleren of op de grond uit uw aanvraag niet al een verplichting tot herbeplanting rust. Ook gaan we na of de oppervlakte die u heeft aangemeld overeenkomt met de oppervlakte die u gaat beplanten.

Beslissing

Na maximaal 8 weken ontvangt u een beslissing over uw aanvraag voor vrijstelling. Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar indienen. Onze reactie op uw bezwaar krijgt u vervolgens ook weer binnen 6 weken. Bent u het niet eens met onze reactie? Dan kunt u bij de rechtbank beroep indienen tegen de beslissing op uw bezwaar.